Försäljningsvillkor

Bytesrätt

Gäller 6 månader från leveransdatum mot uppvisande av kvitto eller faktura. Bytesrätten omfattar endast av oss levererat material. Kundens monterings- och demonteringskostnader ersätts ej. Vi ersätter ej resekostnader eller övriga kostnader som eventuellt fel åsamkat.

Vid köp av motor eller liknande detalj, där det medföljer komponenter till bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening, grenrör, oljetråg eller dylikt omfattas inte dessa delar av bytesrätten. Bytesrätten gäller ej på elektriska detaljer såsom t ex kontrollboxar, reläer, tändmoduler och reglagecentraler.

Delar som används i tävlingsverksamhet, speciellt hemtagna delar eller kapade karosseridelar omfattas ej av bytesrätten. Observera att delen måste vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätten ska gälla

Returrätt icke defekt vara

Gäller 14 dagar från leveransdatum. Kapade karosseridelar, speciellt hemtagna delar och elektriska detaljer såsom t ex kontrollboxar, reläer, tändmoduler och reglagecentraler återtages ej. Vid retur uttages en avgift på 20% av priset, dock lägst 100 kronor. Varor inköpta för ett pris under 200 kronor återtages ej. Fraktkostnader ersätts ej.

Retur-/bytesrätt gäller ej utan vårt medgivande isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor. Vid bytes- och returrätt måste alltid kvitto, faktura eller efterkravsnota medfölja, med ifylld retursedel. För varor returnerade utan kvitto, faktura eller efterkravsnota ansvaras i 7 dagar, likaså om retursedel inte är ifylld.

Ladda ner retursedel