Garanti

Garantier Bilverkstäder

1-garanti

Garantitid 12 månader.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt Märkesdemos gällande timprislista och tidverk för reklamationer (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokumentet)

Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.

2-garanti

Garantitid 12 månader.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I-och ur montering ersätts ej.

Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.

3-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar då delen krediteras.
I-och ur montering ersätts ej.
På C- garanti betalar kunden fraktkostnader

Garantier privatpersoner

Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.
Konsumentköplagen gäller alltid privatperson.

Garantier företagskunder (ej bilverkstäder):

Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.

Garantivillkor:

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.
Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden vid uppvisande av köpehandling.
Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:

 • att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 • att bilen byggts om eller ändrats, t ex trimning.
 • att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 • att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • att bilen vanvårdats.
 • att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.
 • att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats.
 • att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 • skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat den.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.

Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna 1, 2, 3.

Tydligare förklaring finns på http://info.markesdemo.se/garanti.

För begagnade reservdelar med kvalitetsklass A upp till 15000 mil utan garantibeteckning gäller 1-garanti, 15000 mil till 25000 mil gäller 2-garanti.

Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.

Garantin följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

 

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar

Garantin gäller under förutsättning att:

Motor

Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov.
I de fall medsända instruktioner finns måste dessa följas.

Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda

Vid montering av växellåda:
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav

Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt).
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

 • de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
 • normal förslitning.
 • fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.