Miljö / Återvinning

Jämtlands Bildemontering AB är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 Standard. 

toplock_5colsJämtlands Bildemonterings och Märkesdemos Kvalitets- och miljöpolicy

Vi skall stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp.

Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till.

 

taillights_4colsFör att förverkliga detta behöver vi:

  • Demontera och dränera på ett miljösäkert sätt så att avfall tas om hand, delar kan återanvändas och material återvinnas
  • Leverera delar som motsvarar nya delers prestanda med hög leveranssäkerhet
  • Ha kunskap och insikt i att vi följer såväl kunders krav som samhällets krav åá oss i form av lagstiftning
  • Personal med tilläckligt hög kompetens som fortsatt kompetensutvecklas och som är flexibla
  • Försöka ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande
  • Ha en ledning och personal som präglas av arbete med ständiga förbättringar

 

Övergripande mål:

  • Öka återvinningen och minska energiförbrukningen
  • Öka andelen begagnade bildelar vid skadereparationer
  • Minska returer på sålda egna delar

Camilla Fridell, VD

Miljöpris 2011